Sociala Medier

Rapportering – vad är det bra för?

När du jobbar inom sociala medier är det bra att veta vad rapportering är och vad det är bra för.

rapportering vad är det bra för?
Rapportering  är en beskrivning av vad som skett och hur det är.

Då undrar du säkert vem en rapport om sociala medier kan vara intressant för? 
Här är några exempel:

– Chefer
– Investerare
– Medarbetare
– Utbildare
– Konsulter
– Dig själv om du arbetar inom området som social media-koordinator eller liknande.

Vad är det då som ska rapporteras?

Tidsplanering så att du ser om/att ni håller aktuell tidsplan
Utnyttjande av resurser för att se hur mycket ni faktiskt utnyttjat av både tid och pengar.
Sociala Medier – Hur mycket engagemang har det gett, hur många ’gilla’, spridning, klick o.s.v
Problem – Om det varit några problem – orsaker, lösningar och konsekvenser.

Hur ofta bör man rapportera?

På övergripande nivå bör man rapportera månadsvis och på detaljerad nivå (aktivitetsplan) var 14:e dag, men det är individuellt hur företaget vill ha det.

Hur ska rapporteringen gå till?

När du rapporterar mot en ledningsgrupp bör du hålla dig målinriktad och innehållsrik.
Rapporterar du mot medarbetare är det kort, innehållsrikt och icke-byråkratiskt du bör hålla dig till.

Vad är viktigt vid skapande av en rapport? Jo, den ska vara…

– Kort
– Icke-byråkratisk
– Innehållsrik
– Förutbestämd
– Ta så lite tid som möjligt
– Kopplad till aktivitetsplanen eller projektplanen

Det finns något som heter undantagsrapportering och det är när man avviker från planen och rapporterar på studs.

Varför är rapportering viktigt?

Rapportering är viktigt för att du som arbetar inom sociala medier ska kunna (be-)visa ROI för din chef, investerare etc. Det visar att din sociala media-strategi faktiskt fungerar (förhoppningsvis).
Det är ett sätt att visa hur viktigt ditt arbete är och hur mycket marknadsföring/att vara aktiv på sociala medier faktiskt ger. Det kan t.ex motivera en större social media-budget för dig att jobba med nästkommande år.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply