Sociala Medier, Twitter

Den nya Twitter-algoritmen – vad betyder den?

Från och med februari i år (2016) kan du som använder Twitter välja om du vill se ditt flöde baserad på en algoritm istället för den traditionella omvända kronologiska ordningen. Den nya Twitter-algoritmen, vad betyder den?

Den nya Twitter-algoritmen - vad betyder den?
Algoritmen baseras på vilka tweets och användare Twitter tror att du vill se först i flödet.
Alltså den typ av tweets och de användare du normalt interagerar med regelbundet dyker upp först.
Det som är relevant prioriteras först istället för det senaste.
Denna förändring liknar den algoritm Facebook använder sig av istället för kronologisk ordning av inlägg.

Vad betyder det för oss användare då?

Inte så mycket, än. Den nya algoritmen ordnar inte hela ditt Twitterflöde som Facebooks gör, utan den ger dig endast ett litet antal icke-kronologiska tweets högst upp i flödet när du loggar in.
När du sedan scrollar ner i flödet kommer det återgå till den vanliga omvända kronologiska ordningen.

Twitter har tagit fram algoritmen för att hjälpa vanliga användare fånga upp tweets de missat när de inte varit närvarande. För oss mer avancerade användare är det den vanliga ordningen som föredras.
(Åtminstone de jag pratat med har den åsikten, men som alltid finns undantag).

Du kan själv välja om du vill använda dig av algoritmen eller inte.
Så här gör du:

På webben:
1. Under ’Settings’ väljer du det konto du vill ändra hos.
2. Klicka i rutan ’Show me the best tweets first’

På mobil (iOS):
1. I profilen klickar du på kugghjulet och väljer inställningar.
2. Välj kontot du vill ändra inställningar hos.
3. På tidslinjen väljer du ’Anpassning av tidslinjen’
4. Välj ’Visa de bästa tweetsen först’.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply