Browsing Tag

digital marknadsföring

Marknadsföring, Strategi

Använd en marketing first strategi

När försäljning och marknadsföring inte är integrerade spelar alla på olika sidor.

Marknadsförarna skapar kampanjer som riktar in sig mot en grupp kunder, medan säljteamet kanske ringer kalla samtal eller skickar e-post mot en annan grupp kunder.

Prospekten är mindre benägna att svara positivt på kalla samtal eller försäljningsmejl, om de aldrig har hört talas om ditt varumärke.

använd en marketing first strategi

Så här vill jag ha det. Att sälj och marknad jobbar tajt tillsammans.

Försäljnings- och marknadsavdelningar tar ett ”marketing first“ tillvägagångssätt.

Det innebär att marknadsförarna hittar potentiella kunder som har ett specifikt problem och visar dem hur det kan lösas.

Marknadsavdelningen värmer upp och vårdar nya leads genom att dela information om produkter eller tjänster och säljer fördelarna och funktionerna.

Försäljningsavdelningen går sedan in och förstärker det marknadsavdelningen berättat och avslutar affären.

Spåra gemensamma KPI:er

En av de största utmaningarna i att anpassa sälj- och marknadsföringsteam är att båda teamen mäts på olika saker.

Säljare mäts vanligtvis på siffror – vare sig det är nya konton, stängda avtal eller avtalsförnyelser. Marknadsförare mäts kanske på antal leads, relevans på leadsen, varumärkesmedvetenhet etc. Så det är inte konstigt att de båda teamen inte är synkade.

När det gäller att synka sälj- och marknad, är det viktigt att hitta och mäta gemensamma KPI:er för att få teamet att jobba mot ett gemensamt mål.

När sälj och marknad mäts på samma KPI:er är det lättare att kunna analysera hur både sälj och marknad får resultat. Du får med hela tratten och kan på så sätt fixa de svaga delar du har.

Låt säljare och marknadsförare samarbeta och komma överens om gemensamma KPI:er för att t.ex. mäta tillväxten i omsättningen.

Att kombinera sälj- och marknad hjälper till att locka leads och konvertera dem till nya kunder. Men det finns mycket mer att vinna på detta, speciellt om teamen jobbar tillsammans för att både växa och behålla befintliga kunder.

Att dra in nya kunder är upp till 6-7 gånger dyrare än att behålla befintliga. Genom att bara fokusera på nya kunder kan du missa vinst du borde göra från befintliga kunder.

Försäljning och marknadsföring bör jobba nära varandra för att öka kundernas livstidsvärde.

När du till exempel har förvärvat en ny kund, bör ditt marknadsföringsteam ändra sin kommunikation från att “locka” till att växa och påverka en kund att stanna hos din verksamhet, prova nya produkter, uppgradera sin produkt etc. – med ditt säljteam redo att komma in när som helst.

Behöver du hjälp med sociala medier och marknadsföring kan du läsa vad jag kan hjälpa dig med här

Sociala Medier

Vikten av att se helheten när du annonserar på sociala medier

vikten av att se helheten när du annonserar på sociala medier

Vilken roll spelar landningssidor i en kampanj på sociala medier? De spelar en stor roll!
För du vill väl få dina kunder att konvertera?

Många företag lyckas med att driva trafik till en sajt via kampanjer på sociala medier, men där stannar det. Besökarna lämnar sidan direkt. Avvisningsfrekvensen blir hög och man tar för givet att det är annonseringen på sociala medier som inte är lyckad.

Problemet här är att många som annonserar på sociala medier inte tänker längre än klicket på sin annons. Men det som är intressant är: Vad händer när någon klickat på annonsen? Vad vill vi att besökaren ska göra då? Gör besökaren det vi vill att de ska göra? Om inte, hur löser vi det?

Det är mycket viktigt att den sida man skickar vidare målgruppen till är anpassad för den kampanj som driver trafiken dit. Det ska finnas en tydlig CTA (Call to Action), det ska vara igenkänning från annonsen de klickat på o.s.v.

Vad är då en landnings- kampanjsida?

Det är den sida som är målet för besökaren som klickar på annonsen. Det är dit vi vill att de ska hamna och det är där vi vill att de ska göra något. Det kan vara ladda ner ett white paper, signa upp för nyhetsbrev, läsa en artikel eller genomföra ett köp.

Det är oerhört viktigt som marknadsförare att man ser helheten i en kampanj. Man kan inte bara fokusera på sin egen kampanj på den sociala plattform man annonserar ifrån utan man måste helt enkelt ha koll på vad som händer när någon klickat sig vidare från ens annons.

Fördelen med kampanjer på sociala medier är att du själv väljer vilken sida du vill styra målgruppen mot och kan därför anpassa den för respektive kampanj för att öka effekten av marknadsföringen och på så sätt öka konverteringarna.

Vill du ha fler konverteringar måste du ha en landningssida av hög kvalitét som stämmer in med budskapet i kampanjen. Ganska enkelt egentligen om du tänker efter.

Du betalar per klick

Detta är oerhört viktigt då du vid en trafikdrivande kampanj betalar per klick och då vill styra mot den bästa möjliga landningssidan ur konverteringssyfte.

När vi klickar på en annons förväntar vi oss att komma till det erbjudande som annonsen visar. När vi väl landat där vill vi att det ska gå så snabbt och lätt som möjligt att anta erbjudandet oavsett om det är ett köp eller att signa upp för ett webinar t.ex. Tänk på att inte ha för många steg till slutförd konvertering!

Hur många av oss avstår inte ett köp på en sajt, även om erbjudandet är bra, för att köp- och betalningsvägen är för krånglig, eller du endast kan betala via Paypal exempelvis.

Man måste tänka på alla aspekter för att en kampanj ska bli lyckad. Allt från kampanjens mål, syfte och budskap, målgrupp, budoptimerng till landningssida, CTA på landningssidan och hur och vad besökarna gör när de väl landar på sidan m.m.

En landningssida/kampanjsida bör vara enkel och inte innehålla för mycket information. Den ska tydligt visa vad du har att erbjuda och vad besökaren måste göra för att få det. Enkelt förklarat.

Den ska vara anpassad efter målgruppen. Här är det oerhört viktigt att du faktiskt vet vilken din målgrupp är. Inga gissningar – gör en riktig målgruppsanalys innan du startar en kampanj och bygger en landningssida! Du måste veta vilka de är och vilken typ av innehåll de är intresserade av.

Den ska få dina besökare att konvertera. Punkt.

Det bästa är att inte bara A/B-testa dina annonser i kampanjerna på sociala medier, utan även A/B-testa landnings- och kampanjsidorna. När du har data på vad som fungerar bäst hos målgruppen kan du utveckla och optimera sidan för ännu bättre effekt.

Slutsats

En kampanj på sociala medier som driver trafik mot en landnings- eller kampanjsida som är genomtänkt och testad kan vara skillnaden mellan en framgångsrik kampanj eller en mindre lyckad.

EnglishSwedish