Sociala Medier

Vikten av att se helheten när du annonserar på sociala medier

vikten av att se helheten när du annonserar på sociala medier

Vilken roll spelar landningssidor i en kampanj på sociala medier? De spelar en stor roll!
För du vill väl få dina kunder att konvertera?

Många företag lyckas med att driva trafik till en sajt via kampanjer på sociala medier, men där stannar det. Besökarna lämnar sidan direkt. Avvisningsfrekvensen blir hög och man tar för givet att det är annonseringen på sociala medier som inte är lyckad.

Problemet här är att många som annonserar på sociala medier inte tänker längre än klicket på sin annons. Men det som är intressant är: Vad händer när någon klickat på annonsen? Vad vill vi att besökaren ska göra då? Gör besökaren det vi vill att de ska göra? Om inte, hur löser vi det?

Det är mycket viktigt att den sida man skickar vidare målgruppen till är anpassad för den kampanj som driver trafiken dit. Det ska finnas en tydlig CTA (Call to Action), det ska vara igenkänning från annonsen de klickat på o.s.v.

Vad är då en landnings- kampanjsida?

Det är den sida som är målet för besökaren som klickar på annonsen. Det är dit vi vill att de ska hamna och det är där vi vill att de ska göra något. Det kan vara ladda ner ett white paper, signa upp för nyhetsbrev, läsa en artikel eller genomföra ett köp.

Det är oerhört viktigt som marknadsförare att man ser helheten i en kampanj. Man kan inte bara fokusera på sin egen kampanj på den sociala plattform man annonserar ifrån utan man måste helt enkelt ha koll på vad som händer när någon klickat sig vidare från ens annons.

Fördelen med kampanjer på sociala medier är att du själv väljer vilken sida du vill styra målgruppen mot och kan därför anpassa den för respektive kampanj för att öka effekten av marknadsföringen och på så sätt öka konverteringarna.

Vill du ha fler konverteringar måste du ha en landningssida av hög kvalitét som stämmer in med budskapet i kampanjen. Ganska enkelt egentligen om du tänker efter.

Du betalar per klick

Detta är oerhört viktigt då du vid en trafikdrivande kampanj betalar per klick och då vill styra mot den bästa möjliga landningssidan ur konverteringssyfte.

När vi klickar på en annons förväntar vi oss att komma till det erbjudande som annonsen visar. När vi väl landat där vill vi att det ska gå så snabbt och lätt som möjligt att anta erbjudandet oavsett om det är ett köp eller att signa upp för ett webinar t.ex. Tänk på att inte ha för många steg till slutförd konvertering!

Hur många av oss avstår inte ett köp på en sajt, även om erbjudandet är bra, för att köp- och betalningsvägen är för krånglig, eller du endast kan betala via Paypal exempelvis.

Man måste tänka på alla aspekter för att en kampanj ska bli lyckad. Allt från kampanjens mål, syfte och budskap, målgrupp, budoptimerng till landningssida, CTA på landningssidan och hur och vad besökarna gör när de väl landar på sidan m.m.

En landningssida/kampanjsida bör vara enkel och inte innehålla för mycket information. Den ska tydligt visa vad du har att erbjuda och vad besökaren måste göra för att få det. Enkelt förklarat.

Den ska vara anpassad efter målgruppen. Här är det oerhört viktigt att du faktiskt vet vilken din målgrupp är. Inga gissningar – gör en riktig målgruppsanalys innan du startar en kampanj och bygger en landningssida! Du måste veta vilka de är och vilken typ av innehåll de är intresserade av.

Den ska få dina besökare att konvertera. Punkt.

Det bästa är att inte bara A/B-testa dina annonser i kampanjerna på sociala medier, utan även A/B-testa landnings- och kampanjsidorna. När du har data på vad som fungerar bäst hos målgruppen kan du utveckla och optimera sidan för ännu bättre effekt.

Slutsats

En kampanj på sociala medier som driver trafik mot en landnings- eller kampanjsida som är genomtänkt och testad kan vara skillnaden mellan en framgångsrik kampanj eller en mindre lyckad.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply